KONTAKT

Art East d.o.o.

Sjedište tvrtke:

Art East d.o.o.

Juki-Kaštel 139
Buje 52460
Hrvatska

Kontakt telefoni

Art East d.o.o.

Upis u registar Trgovačkog suda u Pazinu pod 
MBS: 1300121488, OIB: 32002088160

Temeljni kapital 20.000,00 kn plaćen u cijelosti.

Osnivači/osnovač: Luka Džodan

IBAN: HR6424020061101063433,
SWIFT/BIC: ESBCHR22

Otvoren kod Erste&Steiermarkische banka d.d. Rijeka

Operativne lokacije

Poluotok Istra. Po potrebi i druge lokacije.